STOWARZYSZENIE  POLSKA  LAICKA
 Zarząd
 
 


Prezes Stowarzyszenia

Krzysztof PieczyńskiWiceprezes: Elżbieta Malka

Członek Zarządu: Agnieszka Banaszkiewicz
Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Grażyna Perl

Wiceprzewodniczący: Jacek Gęga

Członek Komisji: Maria Kotarska


Stowarzyszenie powstało z potrzeby ... jaką odnaleźli w sobie ludzie tacy jak my. Nie gorsi, nie lepsi, zastanawiający się co oznacza, czym jest wolność. Wolność myśli, sumienia i woli. Tylko neutralność światopoglądowa umożliwa pełną swobodę wyboru. Otwiera umysł i nie skrępowana strachem umożliwia rozwój człowieka, a co za tym idzie społeczeństwa.

Stowarzyszenie Polska Laicka zostało zarejestrowane 5 sierpnia 2016 roku.

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie wszystkich inicjatyw społecznych dążących do funkcjonowania demokratycznego państwa o charakterze świeckim oraz tworzenie warunków dla rozwoju otwartego, tolerancyjnego i nowoczesnego społeczeństwa bez wpływu kleru na życie obywateli.

Zapraszamy do współpracy każdego o poglądach podobnych do naszych, wolnego od homofobii, nacjonalizmu i antysemityzmu, z doświadczeniem organizacyjnym lub bez, z potencjałem twórczym oraz zapałem do budowania  struktur regionalnych Stowarzyszenia.

W celu uzyskania informacji na temat założeń statutowych oraz możliwości współpracy zapraszamy na stronę O nas - Dla członków


Copyright @polskalaicka.com.pl